Traject en tarieven

We starten met een telefonische kennismaking waarin we in kaart brengen wat de aanleiding voor en focus in een coachingstraject is. Deze kennis is vrijblijvend en kosteloos. Daarna kunnen we, indien gewenst, afspraken inplannen. Coach sessies duren meestal drie kwartier tot een uur. Gemiddeld genomen hebben mensen na 6 tot 8 sessies het gevoel dat ze meer grip hebben en goed vooruit kunnen. Maar dit varieert: Soms kan iemand na 2 sessies alweer prima verder, soms vindt iemand het fijn om meer dan 8 sessies te hebben. Dit hangt van veel factoren af. Hoe dan ook bepaalt de client hierin. Qua frequentie vinden mensen het vaak prettig om 1 keer per 2 of 3 weken af te spreken, maar ook dit hangt af van meerdere zaken.

Tarieven per sessie, vanaf 1 Januari 2022

Tarief voor een sessie: 80 euro.

Studententarief voor een sessie: 60 euro.

Groepstraining "Aan de slag met AD(H)D": 640 euro voor 8 groepssessies van 2 uur elk, inclusief pdf van werkboek.